Články, Partners

Partnerské mestá Piešťan očami fotografov

Share

Projekt

Partnerské mestá očami fotografov

2C3A8948

Vo väčšine prípadov, už desiatky rokov, trvá spolupráca mesta Piešťany s partnerskými mestami Ustroń (Poľsko), Poděbrady (Česká republika),
 

 

 

Luhačovice (Česká republika), Hajdunanas (Maďarsko), Eilat (Izrael), Heinola (Fínsko), Xicheng (Čína).

Spolupráca prebieha ako partnerstvo komunít, ktoré si pri významných príležitostiach jednotlivých kúpeľných miest vymieňajú delegácie v užšom, či širšom zastúpení. Spoluprácu a partnerstvo doposiaľ obyvatelia jednotlivých miest pociťujú len okrajovo, pričom spoločným prvkom jednotlivých miest je spolunažívanie mesta a prevádzkovateľov kúpeľov.

Iniciatíva fotografov Piešťanského fotoklubu, ako občianskeho združenia priaznivcov fotografie v Piešťanoch, je zdokumentovať život obyvateľov jednotlivých miest očami fotografov, s dôrazom na spôsob a historické zvyklosti ich spolunažívania v špecifickom prostredí kúpeľných miest. Zámer by mal prebiehať v troch etapách:

Etapa (jeseň 2016)

– návšteva fotografov Piešťanského fotoklubu v jednotlivých mestách v rozsahu víkendového pobytu za účelom fotografovania jednotlivých partnerských miest,

– získanie kontaktov a stretnutia s obdobnými klubmi v jednotlivých mestách, ak takéto kluby existujú

Usporiadanie výstavy (premiéra vPiešťanoch) a následnými reprízami v jednotlivých mestách, videoprojekcia fotografií pri vernisážach,
Prezentácia fotografií na osobitnej webovej stránke

Etapa (jar 2017)

Návštevy obdobných fotoklubov z partnerských miest vPiešťanoch
Usporiadanie výstavy (premiéra vPiešťanoch) a následnými reprízami v jednotlivých mestách, videoprojekcia fotografií pri vernisážach,
Prezentácia fotografií na osobitnej webovej stránke Piestany-partners

 

Etapa (2017…)

Spolupráca medzi fotoklubmi z partnerských miest
Stála výstava fotografií na osobitnej webovej stránke
Prezentácia fotografií spolupracujúcich fotoklubov vytvorením výročnej putovnej výstavnej kolekcie (každý fotoklub prezentuje život svojho mesta).

5. až 7. 8. 2016 Hajdunanas (Maďarsko)

19. až 21. 8. 2016 Ustroň (Poľsko)

15. až 18. 9. 2016 Heinola (Fínsko)

30. 9. až 2.10. 2016 Varaždínske Toplice (Chorvátsko)

7. až 9. 10. 2016 Luhačovice (Česká republika)

21. až 23. 10. 2016 Poděbrady (Česká republika)

16. až 20. 11. 2016 Eilat (Izrael)

12/2016; 1/2017 Xicheng (Čína)

Pozn.: Termíny, ktoré uvádzame nie sú vo všetkých prípadoch záväzné.

Ak sa chcete aj vy do projektu zapojiť ako člen fotoklubu, alebo chcete projekt podporiť ako jeho partner, kontaktujte nás.

Pridaj komentár