Orgány klubu

Emil Štefanka
Emil Štefanka

Predseda

Peter Seitler
Peter Seitler

Člen rady

Štefan Kučkovský
Štefan Kučkovský

Člen rady

Michal Mišik
Michal Mišik

Pokladník

Igor Baďura
Igor Baďura

Člen rady

Členovia fotoklubu

Matej Ondreička
Matej Ondreička

Eduard Čupka
Eduard Čupka

Martin Ondko
Martin Ondko

Nora Lukačovičová
Nora Lukačovičová

Peter Gajarsky
Peter Gajarsky

Vojtech Hank
Vojtech Hank

Jaroslav Kaša

Andrej Hrušovský
Andrej Hrušovský

Anton Poživenec

Juraj Mráz
Juraj Mráz

Tobiáš Zámečník

Mário Michalčík