Články

Výročná schôdza 22.01.2013

Share

Program schôdze :

1.    Otvorenie

2.    Prezencia

3.    Schválenie programu

4.    Správa o činnosti Piešťanského fotoklubu za rok 2012

5.    Správa o finančnom hospodárení za rok 2012

6.    Voľba členov rady a voľba predsedu rady PF

7.    Schválenie členského príspevku na rok 2013

8.    Plán činnosti na rok 2013

9.    Diskusia

10. Uznesenie

11. Ukončenie

Zápisnica : link: zapisnica-2013

Pridaj komentár