Blog, Články

Výsledková listina Trnavský objektív 2013

Share

ttVýsledková listina 43. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec

Trnavský objektív 2013

Zasadnutie odbornej poroty: 12.2.2013

Vernisáž výstavy: 21.3.2013 o 17,00 hod v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Odborná porota:

Predseda poroty –  Mgr. František Tomík, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Členovia poroty –  Mgr. Pavel Pecha, umelecký fotograf, Mgr.art. Roman Pavlovič, umelecký fotograf, Tajomníčka: Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS

 

OCENENIA

 

1. SKUPINA – AUTORI DO 16 ROKOV

Cena

Lujza Stopková za súbor čiernobielych a farebných fotografií

Čestné uznanie

Richard Blaškovič za súbor farebných fotografií „Príbeh“

 

2. SKUPINA – AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV

 

■ Čiernobiela fotografia

Čestné uznanie

Ema Lančaričová za súbor fotografií

 

■ Farebná fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Matúš Koprda za súbor fotografií „Trnavské strašidlá“

Gréta Zubová za predloženú kolekciu fotografií

Čestné uznania

Natália Jakubcová za súbor fotografií

„Po živote“

Martin Záhončík za súbor fotografií „Motokros“

 

3. SKUPINA – AUTORI NAD 21 ROKOV

■ Čiernobiela fotografia

4 ceny bez určenia poradia

Veronika Bahnová za súbor fotografií „Európa ľuďom“ v tematickej kategórii: Európsky rok občanov

Sabína Djasníková za súbor fotografií

Zuzana Horváthová za súbory fotografií „Tichý príbeh“ a „Antifemi“

Marián Špajdel za súbory fotografií „Návrat“, „Obrazy (zo) zeme“ a za súbor „Religioso“ v tematickej kategórii: 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila Metoda na územie Veľkej Moravy

Čestné uznania

Juraj Marec za súbory fotografií „Bicicletta“ a „Betlehemské svetlo“

Milan Marônek za súbor fotografií „Apatieka“

Jiří Svoboda za súbor fotografií „Hladné ruky stromov“

Peter Vráblik za súbory fotografií

 

■Farebná fotografia

5 cien bez určenia poradia

Zuzana Horváthová za súbor fotografií „Detstvo (HIV) pozitívne“

Karol Križan za súbor fotografií „Spomienky na zimu“

Vladimír Lužinský za súbory fotografií „Priestory spred liet“, „Kompozícia“ a „Matkin džbán“

Verner Scheibenreif za kolekciu fotografií

Eleonóra Szombatová za súbor fotografií

Čestné uznania

Veronika Bahnová za súbor fotografií „Štruktúry“

Ernest Koppon za súbor fotografií „Klopačka – príbeh zo Španej doliny“

Juraj Marec za súbor fotografií „La vida orange“

Rastislav Novota za kolekciu fotografií

Marián Špajdel za súbor fotografií „Street art“

 

■Multimediálna prezentácia fotografií

Cena

Milan Marônek za prezentáciu „Keď múzy mlčia“

Čestné uznanie

Zuzana Bezáková za prezentáciu „Z vernisáže“

tt1

 

Pridaj komentár