Blog, Články

FoTTofest 2013

Share

 

Sobota 8. júna 2013 o 13:00 hod. MESTSKÝ AMFITEÁTER V TRNAVE
Pozvánka-Fottofest-2013_

 

 

Čo je trnavský FoTToFest?

  • Je to prehliadka fotografií v plenéri
  • Predstavenie amatérskej fotografie nielen z Trnavy a okolia
  • Možnosť pre všetkých amatérskych tvorcov, pokročilých aj začínajúcich, prezentovať svoje práce pred verejnosťou
  • Prehliadka štýlov, techník, autorských pohľadov, kreatívnych prístupov a tvorivých názorov
  • Príležitosť spoznať nových priateľov, šanca na výmenu skúseností a kontaktov
  • Priateľské stretnutie fotografov, fotoklubov a priaznivcov fotografie
  • Príjemný deň v areáli Mestského amfiteátra v Trnave

Organizačné pokyny pre účastníkov.

FoTToFest je podujatie bez registračných poplatkov pre účastníkov a voľným vstupom pre návštevníkov.

Pre vystavujúcich bude pripravená závesná sieť, na ktorú bude možné pripevniť fotografie prostredníctvom štipcov, spôn a pod. V žiadnom prípade nesmú byť na upevnenie použité klince!
Zarámované alebo ťažšie paspartované fotografie, ktoré by nevyhovovali nosnosti sietí, odporúčame umiestniť na stromy, plot alebo vlastné nosné prostriedky, napr. stojany.

Organizátori si vyhradzujú právo v opodstatnených prípadoch zamietnuť prezentáciu fotografií, ak sú tieto fotografie v rozpore so všeobecne platným etickým kódexom alebo v rozpore s platnou legislatívou SR.

Hodnotenie fotografií.

Výstava je súťažnou prehliadkou. Každý  návštevník pri vstupe dostane jeden samolepiaci fotobod, ktorý môže prideliť ľubovoľnej vystavenej kolekcii otografií. Fotobody bude možné nalepiť na voľne zavesenú kartu účastníka a sú neprenosné. Autor s najväčším počtom fotobodov sa stane víťazom verejnosťou hodnotenej časti súťaže. Fotografie alebo fotografické cykly budú ďalej hodnotené odbornou porotou, zloženou z významných fotografov a výtvarných pedagógov.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení bude o 17.30 h.

Všeobecné informácie.

Podujatie sa koná v exteriéri, teda je do istej miery závislé od počasia.  Pri náhlej zmene počasia organizátori doporučujú účastníkom mať pripravené primerané plastové obaly alebo igelity na ochranu svojich fotografií.

Bezplatné parkovanie je možné na parkovisku pred vchodom do amfiteátra.

Mapa konania FoTToFestu :

Zobraziť FoTToFest na väčšej mape

Pridaj komentár