Blog

2. Bardaf International Exhibition

Share

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Fotografie zaslané do kategórie: Kultúrne dedičstvo UNESCO musia byť zhotovené na miestach, ktoré sú vyhlásené ako kultúrne alebo prírodné dedičstvom UNESCO. V prípade pochybnosti autor je povinný doložiť na výzvu miesto kde fotografia vznikla. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 1024 pixelov dlhšia strana, krát 768, štvorec 768×768, maximálna veľkosť 800kb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-posledné štyri čísla svojho telefónu-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-1234-A1.jpg).
Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:
1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
3. on-line: http://www.fotostrom.eu/forms/Bardaf2014/Bardaf2014.php

 

Téma:
A. Šport, dynamika, akcia – Farebná
B. Šport, dynamika, akcia – Monochrom
C. Otvorená – Farebná
D. Otvorená – Monochrom
E. Kultúrne dedičstvo UNESCO – Farebná + Monochrom

 

Vstupný poplatok:
15 EUR, plus 5 EUR za každú ďalšiu kategóriu alebo 30 EUR za všetky kategórie. Na uhradenie vstupného poplatku môžete použiť:
číslo účtu:    3028781957/0200, IBAN SK28 0200 0000 0030 2878 1957
platbu   PAYPAL:   fotoklubbardaf@gmail.com  /upredňostňovaný spôsob/
alebo priamo vložiť vstupný poplatok k zaslanej prihláške, prípadne k CD/DVD.

Viac informácií na webe: http://bardafphotosalon.weebly.com/2013.html

Pridaj komentár