Články

Výročná schôdza 04.02.2014

Share

Program schôdze :

1.    Otvorenie

2.    Prezencia

3.    Schválenie programu

4.    Správa o činnosti Piešťanského fotoklubu za rok 2013

5.    Správa o finančnom hospodárení za rok 2013

6.    Voľba členov rady a voľba predsedu rady PF

7.    Schválenie členského príspevku na rok 2014

8.    Plán činnosti na rok 2014

9.    Diskusia

10. Uznesenie

11. Ukončenie

Pridaj komentár