Share

 

Právna forma: občianske združenie

Sídlo klubu: Teplická 39, 921 01 Piešťany

Kontaktný email: info@pnfotoklub.sk

Členstvo v klube: fotoklub má (platiacich) členov a (neplatiacich) priaznivcov

 

Práva členov

Člen klubu platí členské a má právo:

  • zúčastňovať sa stretnutí,
  • hlasovať o činnosti klubu, voliť orgány klubu a byť volený,
  • prezentovať sa na webstránke klubu,
  • vystavovať na výstavách klubu,
  • vlastniť preukaz s označením „člen piešťanského fotoklubu“ a toto oznečenie používať

Priaznivec fotoklubu má právo zúčastniť sa stretnutí klubu. Nepodlieha žiadnej registrácii.

 

Stanovy klubu

Stanovy Piešťanského fotoklubu o.z. si môžete prezrieť alebo stiahnuť kliknutím na odkaz tu: STANOVY

 

Členský poplatok

Ročný členský príspevok je 20,- EUR. Členské príspevky budú použité len  na účel odsúhlasený 70 % všetkých členov. Ostatné výdavky súvisiace s  činnosťou klubu sú na náklady jednotlivých zúčastnených.

 

Zápisnica 

Zo zhromaždenia Piešt’anského fotoklubu konaného dňa 23.03.2022 o 18:00 hodine v Piešt’anoch

link: Zapisnica_2022

Orgány klubu

Predseda: Emil Štefanka

Člen rady: Jaroslav Kaša

Člen rady: Peter Seitler

Pokladník: Michal Mišík

Pridaj komentár